AniKod v4.0 Beta туршилтын хувилбарт байгаа тул зөрчилтэй үзвэрүүд засагдсаны дараа вэбсайт дээр тавигдана.