AniKod version changelog
АниКод вэбсайтад орсон өөрчлөлтүүдийн жагсаалтийг та бүхэнд сонирхуулж байна!

4.2.1

Нууц үг сэргээх хуудсын дизайныг янзалсан

4.2.0

"Акод"-ыг устгасан. Өмнө нь Акод авсан хүмүүст вэбсайтын ads сурталчилгаа гарч ирэхгүй.

4.1.1

АниКодын гишүүний хянах самбар дээр анги засах, устгахын алдааг зассан (нууц нтр)

4.1.0

• Мэдээний булан нэмсэн
• АниКодын хувилбаруудын өөрчлөлтийн жагсаалт нэмсэн